FANDOM


Pentan-2-on

Pentan-2-on

Et keton er et stoff som har minst ett oksygenatom dobbeltbundet til et av karbonatomene i midten av hovedkjeden.

NavnsettingEdit

Ketoner får en ekstra -on endelse. Hvis det trengs, setter man et tall foran endelsen for å indikere hvilket karbonatom oksygenet skal bindes til.