FANDOM


Et alken er et alkan som har én eller flere dobbeltbindinger.
Propen

Propen

NavnsettingEdit

Alkener navngis som alkaner, men med -en endelse. Hvis plasseringen av dobbeltbindinger er ambigiøs, skrives et tall foran -en endelsen, som for eksempel prop-2-en.

Egenskaper og ReaksjonerEdit

Alkener har, som alkaner, relativt lavt kokepunkt og er upolare. De er derfor også uløselige i vann.

Dobbeltbindinger fører til at alkener kan være ganske reaktive, siden to enkeltbindinger ofte er mer stabile enn en enkeltbinding. Denne dobbeltbindingen fører også til at alkener brenner med en sotete flamme. Alkener kan i mange tilfeller, på grunn av dobbeltbindingen ha forskjellige cis- og transisomerer.