FANDOM


Et alkan er et stoff som kun består av karbon og hydrogen, og som bare har enkeltbindinger.

2,3-dimetylpentan

2,3-dimetylpentan

NavnsettingEdit

Propan

Propan

Alkaner har -an endelse. Alkanene som ikke har noen sidegrupper gir navn til nesten alle andre organiske stoffer, og er derfor svært viktige å huske. Navnene på karbonkjeder med lengder en til ti er som følger:

  1. Metan
  2. Etan
  3. Propan
  4. Butan
  5. Pentan
  6. Heksan
  7. Heptan
  8. Oktan
  9. Nonan
  10. Dekan

Egenskaper og reaksjonerEdit

Alkaner har kun karbon og hydrogen, og er derfor ikke polare. Dette fører til svært dårlig løselighet i vann. Store alkaner har også lange rader med hydrogenatomer. Dette gir mange muligheter for hydrogenbindinger, og gjør kokepunktet for store hydrokarboner relativt høyt. Mindre hydrokarboner har imidlertid lavere kokepunkt enn andre stoffgrupper med tilsvarende størrelse.

En av de viktigste reaksjonene for alkaner er forbrenning. Under forbrenning bli alkanet og oksygen fra luften omgjort til karbondioksid og vann. Større hydrokarboner vil ofte ikke forbrenne helt, og vil danne andre molekyler i tillegg. Dette fører til sotete røyk.